Reviewers

In 2014, manuscripts were reviewed by:

David Alcantara
Wiliam Davidson
Kazimierz Dęga
Zdzisław Harmata
Mary Hirsboeck
Janusz Jerzemowski
Zdzisław Kobos
Ryszard Kłos
Mariusz Kozakiewicz
Wojciech Kozłowski
Andrzej Krzyszkowski
Krzysztof Kubiak
Joanna Łaszczyńska
Bartosz Morawiec
Adam Olejnik
Romuald Olszański
Katarzyna O. van Damme
Michał Penkowski
Piotr Radziwon
Marek Rejman
Piotr Siermontowski
Stanisław Sułkowski
Eva Zieliński
Wojciech Wiesner
Paweł Zarzycki

In 2012 and 2013, manuscripts were reviewed by:

Marek Bednarczyk
Andrzej Buczyński
Krzysztof Chomiczewski
Mario J. Costa (Portugalia)
Kazimierz Dęga
Bronisław Głód
Aleksander Guliar (Ukraina)
Zdzisław Harmata
Janusz Jerzemowski
Kornelia Kędziora - Kornatowska
Zygmunt Kitowski
Jacek Klawe
Ryszard Kłos
Mariusz Kozakiewicz
Wojciech Kozłowski
Andrzej Krzyszkowski (Łotwa)
Krzysztof Kubiak
Adam Olejnik
Romuald Olszański
Elżbieta Łysiak - Pastuszak
Michał Penkowski
Leszek Piaseczny
Marek Rejman
Piotr Siermontowski
Stanisław Sułkowski
Wojciech Wiesner
Ikuta Yasushi (Japonia)

In 2010 and 2011, manuscripts were reviewed by:

Prof. Andrzej Buczyński, MD, PhD,
Prof. Kazimierz Dęga, MD, PhD,
Jerzy Garus, PhD, Eng, Polish Naval Academy Associate Professor,
Tadeusz Graczyk, PhD, Eng,
Prof. Siergiej Gulyar, MD, PhD (Ukraine),
Janusz Jerzemowski, MD, PhD,
Ryszard Kłos, PhD, Eng, Polish Naval Academy Associate Professor,
Prof. Antoni Komorowski, PhD, Eng,
Prof. Wojciech Kozłowski, MD, PhD,
Joanna Łaszczyńska, MD, PhD,
Adam Olejnik, PhD, Eng,
Romuald Olszański, MD, PhD, Military Institute of Medicine Associate Professor,
Agnieszka Pedrycz, MD, PhD.

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230