Journal of the Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

Our website has a fresh new look

Welcome to our new website. Old version is still available here http://www.old.phr.net.pl


Our Journal

Polish Hyperbaric Research is a quarterly containing scientific papers on topics related to hyperbaric medicine and technology. The journal publishes materials from the following disciplines: mechanical engineering, automation, electronics, electrical engineering, computer science, robotics, medicine, psychology, health sciences, physical culture sciences, environmental sciences, and other related to the issues of hyperbaria Its aim is to raise awareness of the achievements of national and foreign research centres and the work of particular academics, scientists, and researchers working in these fields. It also contains articles on the results of various national and international research centres and popular science publications. The journal is meant for all interested in the topic of hyperbaric medicine and technology. The membership in Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society is not a prerequisite of publishing articles. In the journal, the following papers are published: scientific reports, reviews, and popular science and information papers. All submitted articles are peer-reviewed by a group of highly-qualified researchers and scientists. For the members of the Society, the journal is free. From 2011 on, the journal is issued as a bilingual quarterly, with articles both in Polish and English. The translations are done by the editors and are then proofread by a native speaker of English. The author of the publication is obliged to cover the fee for getting the article ready to print and publishing it, the amount of which depends on the length of the submitted paper. Polish Hyperbaric Research is on the list of the Ministry of Science and Higher Education and is a 8-point scored publication. It is also scored 66.06 points in Index Copernicus database.

Indexations

BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

DOI

Polish Hyperbaric Research is originally distributed in print
Journal DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr

Search

Co-Publisher

Wydział Mechaniczno - Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

Publications

R. Olszański i P. Siermontowski: "ABC zdrowia nurka" ISBN 83-88327-21-6, str. 109

R. Olszański: "Ocena zagrożenia chorobą dekompresyjną u nurków", ISBN 83-88327-75-5, str. 124

R. Kłos: "Mathematical modelling of the normobaric and hyperbaric facilities ventilation" ISBN 978-83-924989-0-2, str. 183

R. Kłos: "Zastosowanie metod statystycznych w technice nurkowej" ISBN 978-83-924989-2-6, str. 318

A. Olejnik: "Wentylacja komory dekompresyjnej podczas powietrznych ekspozycji hiperbarycznych" ISBN 978-83-924989-3-3, str. 123

R. Kłos: "Systemy podtrzymywania życia na okręcie podwodnym" ISBN 978-83-924989-4-0, str. 162

R. Kłos: "Wapno sodowane w zastosowaniach wojskowych" ISBN 978-83-92499889-5-7, str. 167

R. Kłos: "Możliwości doboru dekompresji dla aparatu nurkowego typu "Crabe" ISBN 978-83-924989-4-0, str. 422

Praca zbiorowa pod red. R. Olszański: "Fizjologiczne i biochemiczne uwarunkowania hemostazy w hiperbarii powietrznej" ISBN 978-83-924989-5-7, str. 170

M. Matejski: "Modelowanie ruchu bezzałogowych pojazdów podwodnych w warunkach eksperymentalnych" ISBN 978-924989-7-1, str. 92


More informtion about publications

Editorial Board

Editor-in-Chief
Piotr Siermontowski MD PhD Associate Professor
e-mail: naczelnyPHR@10g.pl

Deputy/ Managing Editor
Małgorzata Samborska MA
tel. +48 518 702 941
e-mail: samborska.malgorzata@gmail.com

Translator
Anna Wójtowicz MA

Section Editor (technical sciences)
Ryszard Kłos PhD, Eng, Associate Professor

Section Editor (medical sciences)
professor Romuald Olszański MD PhD

Language Editors
Stephen Burke (UK), Elena Lakomov(Russia)

Statistical Editor
Adam Olejnik PhD, Eng, Associate Professor
e-mail: aolej@wp.pl

Archival Editor
Joanna Siermontowska

Advisory Board

 • prof. Andrzej Buczyński, M.D., Ph.D.
 • prof. Dariusz Bogucki D.Sc. Ph.D. (USA)
 • prof. Ugo Carraro, M.D., Ph.D. (Italy)
 • prof. Grzegorz Cieślar, M.D., Ph.D.
 • prof. Adam Charchalis, D.Sc., Eng.
 • Didier Chollet Ph.D. associate prof. (France)
 • prof. Krzysztof Chomiczewski, M.D., Ph.D.
 • prof. Mario J. Costa Ph.D. (Portugal)
 • prof. Claude Cuvelier, M.D., Ph.D. (Belgium)
 • John T. Fitter, M.D., Ph.D. (Australia)
 • Wojciech Giermaziak Ph.D.
 • Tadeusz Graczyk, D.Sc., Eng. associate prof.
 • prof Siergiej Gulyar, M.D., Ph.D. (Ukraine)
 • Grzegorz Kowalski, D.Sc., Eng.
 • prof. Juliusz Jakubaszko M.D., Ph.D.
 • prof Arvils Lielvards, Ph.D. (Latvia)
 • prof. Sam Mesiano (USA)
 • prof Igor Murawow, Ph.D. (Ukraine)
 • prof. Motomu Nakashima, D.Sc., Eng. (Japan) Ph.D. associate prof.
 • prof. Katarzyna Ostapowicz van Damme M.D. Ph.D. (Norway)
 • prof. Manny Radomski, (Canada)
 • Norbert Rehlis MBBS, MIH, PhD. (Papua New Guinea)
 • Marek Rejman, Ph.D. associate prof.
 • prof. Yoshimitsu Shimoyama, Ph.D. (Japan)
 • prof. Aleksander Sieroń, M . D . , P h . D .
 • prof. António J. Silva, Ph.D. (Portugal)
 • prof. Roger Smith, M.D., Ph.D. (Australia)
 • prof. Robert Keig Stallman Ph D. (Norway)
 • Akin Toklu M.D. Ph.D. (Turkey)
 • Wojciech Wiesner, Ph.D. associate prof.
 • Ikuta Yasushi, Ph.D. associate prof. (Japan)
 • Paweł Zarzycki, Ph.D., associate prof.

Stypendium Naukowe im. Antoniego Dębskiego

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Gdyni decyzją Zarządu V Kadencji przyznaje od 2011 roku Stypendium Naukowe im. Antoniego Dębskiego. Stypendium jest indywidualną nagrodą pieniężną przyznawaną corocznie w drodze konkursu. Jego podstawowym celem jest zachowanie pamięci o dokonaniach i dorobku pioniera techniki hiperbarycznej, który po przez swoje działania i osiągnięcia rozsławił imię polskiej hiperbarii na cały świat. Stypendium jest również próbą uhonorowania i zachęcenia do dalszej pracy dla młodych pracowników nauki oraz pasjonatów, którzy zaczynają swoją osobistą historię z nauką.

Kapituła Stypendium im. A. Dębskiego

"[...] pragnienie przeżycia wspaniałej, męskiej przygody - moim zdaniem - może być celem w życiu, ale pod warunkiem, że równolegle chcemy coś odkryć, jakąś drobną cząstkę prawdy, choćby o samym sobie".

Antoni Dębski

Visit website of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230