PHR4(49)2014

PHR4(49)2014 : download full issue

Articles:

1

Title: STATYSTYKA CIĘŻKICH URAZÓW NURKOWYCH WŚRÓD POLSKICH NURKÓW W LATACH 2003-2014

Author: Jarosław Krzyżak

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.49.1

Polish version: download

English version: download

2

Title: RYZYKO WYSTĄPIENIA TLENOWEJ TOKSYCZNOŚCI OŚRODKOWEJ. ZAGROŻENIE TLENOWĄ TOKSYCZNOŚCIĄ OŚRODKOWĄ CZ.4

Author: Ryszard Kłos

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.49.2

Polish version: download

English version: download

3

Title: DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU TECHNOLOGII PRAC PODWODNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI (CZ. 2)

Author: Roman Szymański, Adam Olejnik

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.49.3

Polish version: download

English version: download

4

Title: ROZWAŻANIA NAD PROBLEMEM HIPOTERMII

Author: Przemysław Michniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.49.4

Polish version: download

English version: download

5

Title: URAZY W OBRĘBIE STAWU SKOKOWEGO. DIAGNOSTYKA, PROFILAKTYKA, LECZENIE OPERACYJNE

Author: Agnieszka Pedrycz, Małgorzata Frąckiewicz, Beata Cichacz, Piotr Siermontowski

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.49.5

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230