1.  Maciej Konarski

     

       WPŁYW PODWODNEJ FALI AKUSTYCZNEJ NA BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE NURKA – UWAGI OGÓLNE


       THE INFLUENCE OF THE UNDERWATER SOUND-WAVE ON THE SAFETY AND THE HEALTH OF THE DIVER – GENERAL REMARKS

link

2.  Adam Olejnik


      METODYKA SZKOLENIA OPERATORÓW POJAZDÓW GŁĘBINOWYCH TYPU ROV


     THE METHODIC USED IN UNDERWATER ROV OPERATOR TRAINING COURSE

link

3.  Paweł Różański


      SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ PŁETWONURKÓW W WARUNKACH EKSTREMALNYCH NA PRZYKŁADZIE CENTRALNEGO SZKOLENIA WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

     THE EFFICIENCY OF SCUBA DIVERS IN EXTREME CONDITIONS ON THE EXAMPLE OF THE WATER VOLUNTARY AMBULANCE SERVICE TRAINING CENTRE
 

link

 

4.  Piotr Szymak, Marcin Malec, Marcin Morawski

    
     KONCEPCJA ROZWOJU CYBERRYBY

     CONCEPTION OF DEVELOPMENT OF CYBERFISH

link

5.  Piotr Siermontowski, Szymon Bernas, Romuald Olszański , Robert Koktysz, Dorota Kaczerska

    
      WSTĘPNE BADANIA MORFOMETRYCZNE SERCA W LECZONYM I NIELECZONYM DOŚWIADCZALNYM URAZIE CIŚNIENIOWYM PŁUC

     INITIAL MORPPHOMETRIC HEARTS TESTS IN TREATED AND NON – TREATED EXPERIMENTAL LUNG PRESSURE INJURY

link

7.  Arnold Dziambor, Ryszard Kłos

    
      SYSTEM UTRZYMANIA CIŚNIENIA CZĄSTKOWEGO TLENU W KOMPLEKSIE HIPERBARYCZNYM

     UPKEEPING OXYGEN CONSTANT PARTIAL PRESSURE SYSTEM FOR HYPERBARIC COMPLEXES

link

6.  KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY TECHNOLOGII PRAC PODWODNYCH NURTECH 2010

    

link