1.  A. Majchrzycka
    
MIESZANINY NEONOWE W NURKOWANIU
     SATUROWANYM Cz. II MIESZANINY
     TLEN-NEON-75. NEOX-75

link

2.  P. Chojnacki, S. Poleszak

     ANALIZA WYBRANYCH MOŻLIWOŚCI
     UDZIELANIA POMOCY
     ZATOPIONYM OKRĘTOM PODWODNYM

link

3.  M. Kozłowska
     MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA RUCHU OBIEKTÓW
     PODWODNYCH W HYDROGRAFII MORSKIEJ

link

4.  A. Olejnik
     ANALIZA SYSTEMÓW WIZYJNYCH POD KĄTEM ICH
     ZASTOSOWANIA W ZOBRAZOWANIU PRZESTRZENNYM
     OBIEKTÓW PODWODNYCH

link