Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Indeksacje: BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

Wersj pierwotn ka盥ego numeru PHR jest wersja drukowana
DOI czasopisma: http://dx.doi.org/10.13006/phr

Zasady recenzowania obowi您uj帷e w PHR

Wszystkie materia造 publikowane w Kwartalniku s recenzowane. Nie dotyczy to jedynie materia堯w konferencyjnych, informacyjnych lub uzupe軟iajacych. Recenzentami prac nadsy豉nych celem kwalifikacji do publikacji w Polish Hyperbaric Research s pracownicy naukowi nie zwi您ani z O鈔odkiem/O鈔odkami, z kt鏎ego/a kt鏎ych pochodzi praca. W miar mo磧iwo軼i stosowana jest te zasada, aby Recenzent nie wsp馧pracowa wcze郾iej z Autorem, nie mia wsp鏊nych publikacji itd. Do ka盥ej pracy powo造wanych jest dw鏂h Recenzent闚, zwyczajowo jeden spo鈔鏚 cz這nk闚 Rady Naukowej, drugi z poza. Przy doborze Recenzent闚 bierze si pod uwag ich dotychczasowy dorobek oraz zgodno嗆 uprawianej przez Recenzenta dziedziny wiedzy z materia貫m przewidzianym do oceny.
Recenzentami prac nades豉nych przez osoby posiadaj帷e tytu in篡niera, lekarza, magistra a tak瞠 prac nades豉nych przez student闚 s samodzielni pracownicy nauki, b康 osoby posiadaj帷e tytu doktora. Je瞠li cho熲y jedna osoba z zespo逝 autorskiego pracy jest samodzielnym pracownikiem nauki, praca recenzowana jest przez samodzielnych pracownik闚 nauki.
Autorzy prac nie znaj to窺amo軼i Recenzent闚, r闚nie recenzenci nie s informowani do kogo kierowana jest pro軸a o drug recenzj.
Lista os鏏 recenzuj帷ych artyku造 przez okres dw鏂h lat publikowana jest w ostatnim (czwartym) numerze PHR w latach nieparzystych.
W przypadku prac z poza Polski jeden z recenzent闚 zawsze jest afiliowany w instytucji naukowej poza Polsk.
Ka盥a recenzja sporz康zana jest pisemnie na formularzu widocznym poni瞠j.

Arkusz recenzji

W punkcie 1. Ocena warto軼i naukowej publikacji Recenzent dokonuje jej oceny jako軼iowej wybieraj帷 odpowiedni kratk w prawej kolumnie tabeli w odniesieniu do ka盥ej z pi璚iu analizowanych cech. Natomiast poni瞠j znajduje si pole do oceny ilo軼iowej w zakresie 0 - 55 pkt. Tu Recenzent zgodnie ze swoim przekonaniem oraz aktualnym stanem wiedzy dotycz帷ym zakresu i tematyki publikacji dokonuje niezale積ie od tabeli powy瞠j jej oceny ilo軼iowej.
W punkcie 2. Klasyfikacja publikacji publikacja klasyfikowana jest przez Recenzenta do jednej z 4 klas.
Punkt 3 to Ocena opisowa ko鎍z帷a si opini Recenzenta, czy publikacja nadaje si do druku, nadaje si do druku po poprawkach, lub nie nadaje si do druku. Wp造w na decyzj o opublikowaniu danego materia逝 nades豉nego do Redakcji ma ca豉 recenzja.
Najch皻niej publikujemy artyku造 o znamionach podstawowych publikacji naukowych. Natomiast w przypadku oceny warto軼i naukowej brane s pod uwag te artyku造, kt鏎e cechuj si punktacj z dw鏂h recenzji powy瞠j 25 pkt oraz du膨 warto軼i poznawcz i znaczeniem dla nauki, dydaktyki lub praktyki. Je瞠li jeden z Recenzent闚 uzna prac za nie nadaj帷 si do publikacji, praca nie jest publikowana.
Po recenzji autorowi zostaj przekazane wszystkie uwagi recenzenta, je郵i s krytyczne i materia wymaga poprawy przed publikacja autor dokonuje poprawek merytorycznych, natomiast poprawki edycyjne wykonuje redakcja w porozumieniu z autorem.


 

© 2017 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl