NITRIC OXIDE (NO) - A UNIVERSAL REGULATOR OF AN ORGANISM'S VITAL PROCESSES AT THE CELLULAR LEVEL

TLENEK AZOTU (NO) - UNIWERSALNY REGULATOR PROCESÓW ŻYCIOWYCH ORGANIZMU NA POZIOMIE KOMÓRKOWYM

Agnieszka Pedrycz, Piotr Siermontowski, Alicja Ciechan, Marcin Orłowski, Grzegorz Zając

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.43.5
ISSN 1734-7009
EISSN 2084-0535
PDF