THE EXPERIMENTAL VERIFICATION OF A METHOD FOR QUALIFYING THE FOCAL LENGTH UNDER-WATER PHOTOGRAMMETRY CAMERA

DOŚWIADCZALNA WERYFIKACJA METODY OKREŚLANIA ODLEGŁOŚCI OBRAZOWEJ PODWODNEJ KAMERY FOTOGRAMETRYCZNEJ

Adam Olejnik

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.43.4
ISSN 1734-7009
EISSN 2084-0535
PDF