INTERNATIONAL LEGISLATIVE CINDITIONS OF THE FUNCTIONING OF MILITARY MEDICAL SERVICES

PRAWNO - MIĘDZYNARODOWE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA WOJSKOWYCH SŁUŻB MEDYCZNYCH

Włodzimierz Leszczyński, Wojciech Bieńkowski, Lech Borkowski, Andrzej Buczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.42.5
ISSN 1734-7009
EISSN 2084-0535
PDF