THE EFFECT OF AMBIENT PRESSURE CHANGES ON THE ACTIVITY OF GLUTATHIONE PEROXIDASE (GPX) AND CATALASE (CAT) IN THE BLOOD DIVERS - PRELIMINARY RESULTS

WPŁYW ZMIAN CI¦NIENIA OTOCZENIA NA AKTYWNO¦Ć PEROKSYDAZY GLUTATIONOWEJ (GPX) I KATALAZY (CAT) WE KRWI NURKÓW - BADANIA WSTĘPNE

Adrian Włodarski, Alina WoĽniak, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Paweł Sutkowy

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.42.1
ISSN 1734-7009
EISSN 2084-0535
PDF