1.  Z. Baj, R. Olszański
    
FLOW CYTOMETRIC TESTING OF BLOOD
      PLATELETS ACTIVATION IN AIR DIVING

link

2.  A. Buczyński, J. Buczyński, J. Kocur,

     J. Roztowski, R. Olszański,
    
ANALIZA ZMIENNYCH PSYCHOLOGICZNYCH
      WERYFIKUJĄCYCH KANDYDATÓW
      DO ZAWODU NURKA

link

3.  D. Grabiec
     ŚRODKI HYDROAKUSTYCZNEGO WYKRYWANIA
      OBIEKTÓW PODWODNYCH I PREZENTACJI
      HYDROGRAFICZNYCH DANYCH POMIAROWYCH

link

4.  H. Gronkvist
   
  RECREATIONAL DIVING IN SWEDEN

link

5.  D. Holland
    
ABC OF DIVING IN CANADA

link

6.  R. Kłos, M. Konarski
    
STATYSTYCZNA OCENA BEZPIECZEŃSTWA
      DEKOMPRESJI

link

7.  A. Charchalis, A. Olejnik
    
METODYKA WENTYLACJI ATMOSFERY KOMORY
      DEKOMPRESYJNEJ PODCZAS POWIETRZNYCH
      EKSPOZYCJI HIPERBARYCZNYCH

link

8.  K. Kubiak, A. Olejnik
    
KONCEPCJA WYKORZYSTANIA BEZZAŁOGOWEGO
      POJAZDU PODWODNEGO DO WSPOMAGANIA
      NURKÓW W OCHRONIE OBIEKTÓW
      HYDROTECHNICZNYCH

link

9.  P. Siermontowski, Z. Gidzgier
    
PRAWIDŁOWE POSTĘPOWANIE ZE ZWŁOKAMI
      PO WYPADKACH NA WODZIE, A SZCZEGÓLNIE
      WYPADKACH NURKOWYCH

link

10. J. Walczyńska
    
OBJAWY USZNE U OSÓB NURKUJĄCYCH
      SPOWODOWANE PRZEZ CHOROBY I DYSFUNKCJE
      NARZĄDU ŻUCIA

link