PHR2(43)2013
ePHR [cały numer]

1. Piotr Siermontowski, Maciej Konarski, Agnieszka Pedrycz, Tomasz Wojtowicz,Katarzyna Ostapowicz van Damme, Maciej Kulig

BADANIA MORFOMETRYCZNE ZMIAN W ŚCIANIE OSKRZELI U SZCZURÓW W HIPERBARII TLENOWEJ

MORPHOMETRIC ORPHOMETRIC STUDY ON THE LESIONS IN THE TRACHEA WALL IN RATS IN HYPERBARIC OXYGEN THERAPY

[artykuł]2. Jarosław Paprocki, Paweł Sutkowy, Ewa Krzyżańska-Malinowska, Jacek Piechocki, Alina Woźniak

WSKAŹNIKI RÓWNOWAGI OKSYDACYJNO - ANTYOKSYDACYJNEJ U OSÓB PODDANYCH HIPERBARII TLENOWEJ

THE INDICATORS OF OXIDANT - ANTIOXIDANT BALANCE IN PATIENTS PERFORMED HYPERBARIC OXYGENATION

[artykuł]3. Ryszard Kłos

NURKOWANIA SATUROWANE Z WYKORZYSTANIEM HELIOKSU. CZĘŚĆ II

HELIOX SATURATION DIVING IN POLAND. PART II

[artykuł]4. Adam Olejnik

DOŚWIADCZALNA WERYFIKACJA METODY OKREŚLANIA ODLEGŁOŚCI OBRAZOWEJ PODWODNEJ KAMERY FOTOGRAMETRYCZNEJ

THE EXPERIMENTAL VERIFICATION OF A METHOD FOR QUALIFYING THE FOCAL LENGTH UNDER-WATER PHOTOGRAMMETRY CAMERA

[artykuł]5. Agnieszka Pedrycz, Piotr Siermontowski, Alicja Ciechan, Marcin Orłowski, Grzegorz Zając

TLENEK AZOTU (NO) - UNIWERSALNY REGULATOR PROCESÓW ŻYCIOWYCH ORGANIZMU NA POZIOMIE KOMÓRKOWYM

NITRIC OXIDE (NO) - A UNIVERSAL REGULATOR OF AN ORGANISM'S VITAL PROCESSES AT THE CELLULAR LEVEL

[artykuł]