PHR1(42)2013
ePHR [cały numer]

1. Adrian Włodarski, Alina Woźniak, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Paweł Sutkowy

WPŁYW ZMIAN CIŚNIENIA OTOCZENIA NA AKTYWNOŚĆ PEROKSYDAZY GLUTATIONOWEJ (GPX) I KATALAZY (CAT) WE KRWI NURKÓW - BADANIA WSTĘPNE

THE EFFECT OF AMBIENT PRESSURE CHANGES ON THE ACTIVITY OF GLUTATHIONE PEROXIDASE (GPX) AND CATALASE (CAT) IN THE BLOOD DIVERS - PRELIMINARY RESULTS

[artykuł]2. Tomasz Wojtowicz

ZABEZPIECZENIE ABEZPIECZENIE MEDYCZNE NURKOWAŃ GŁĘBOKICH REALIZOWANYCH PRZEZ OOR 281, 282 W LATACH 1993 - 1996

MEDICAL SECURITY OF DEEP DIVES REALIZED BY OOR 281 AND 282 IN THE YEARS 1993 - 1996

[artykuł]3. Krzysztof Iwankiewicz, Remigiusz Iwańkowicz

ANALIZA NALIZA WYPADKÓW NURKOWYCH ZWIĄZANYCH Z ZAMARZANIEM AUTOMATÓW ODDECHOWYCH

AN ANALYSIS OF DIVING ACCIDENTS RELATED TO THE FREEZING OF DIVING REGULATORS

[artykuł]4. Michał Saniewski

ROŚLINNOŚĆ OŚLINNOŚĆ BENTOSOWA JAKO INDYKATOR STANU ŚRODOWISKA MORZA BAŁTYCKIEGO

MACROPHYTOBENTHOS AS AN INDICATOR OF THE ENVIRONMENTAL STATUS OF THE BALTIC SEA

[artykuł]5. Włodzimierz Leszczyński, Wojciech Bieńkowski, Lech Borkowski, Andrzej Buczyński

PRAWNO - MIĘDZYNARODOWE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA WOJSKOWYCH SŁUŻB MEDYCZNYCH

INTERNATIONAL LEGISLATIVE CINDITIONS OF THE FUNCTIONING OF MILITARY MEDICAL SERVICES

[artykuł]