1. Piotr Siermontowski, Wojciech Kozłowski, Romuald Olszański, Agnieszka Pedrycz

ZNACZENIE NACZENIE MODELU DOŚWIADCZALNEGO URAZU CIŚNIENIOWEGO PŁUC W BADANIU WYPADKÓW NURKOWYCH

THE SIGNIFICANCE OF AN EXPERIMENTAL MODEL OF PULMONARY BAROTRAUMA IN EXAMINING DIVING ACCIDENTS

[artykuł] [cały numer]2. Ryszard Kłos

PLANOWANIE LANOWANIE SPECJALNYCH OPERACJI BOJOWYCH Z WYKORZYSTANIEM APARATU NURKOWEGO TYPU AMPHORA

PLANNING SPECIAL COMBAT OPERATIONS WITH THE USE OF THE AMPHORA REBREATHER

[artykuł] [cały numer]3. Michał Penkowski

ZASTOSOWANIE ASTOSOWANIE IMPEDANCJ I ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE NISKICH CZĘSTOTLIWOŚCI DO DETEKCJI OBIEKTÓW ZANURZONYCH

APPLICATION OF LOW FREQUENCY ELECTRICAL IMPEDANCE FOR DETECTION OF SUBMERGED OBJECTS

[artykuł] [cały numer]4. Paweł Różański, Joanna Baj-Korpak, Filip Korpak

ZAINTERESOWANIE AINTERESOWANIE NURKOWANIEM REKREACYJNYM WŚRÓD STUDENTÓW AWF W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INTEREST IN RECREATIONAL DIVING AMONG AWF STUDENTS IN BIAŁA PODLASKA

[artykuł] [cały numer]5. Agnieszka Pedrycz, Piotr Siermontowski, Dorota Kaczerska

HISTOLOGICZNA ISTOLOGICZNA OCENA WPŁYWU TLENKU AZOTU NA NERKI SZCZURA

HISTOLOGICAL EVALUATION OF INFLUENCE OF NITRIC OXIDE ON RAT`S KIDNEYS

[artykuł] [cały numer]