1.  Przemysław Pozański

     

       WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY MORSKIEJ ORAZ SYSTEMY ICH DETEKCJI


       CONTEMPORARY THREATS OF MARINE INFRASTRUCTURE OBJECTS AND THEIR DETECTION SYSTEMS

link

2.  Grzegorz Gniwkiewicz, Stanisław Poleszak


      WSTĘP DO ROZWOJU ZAŁOGOWYCH POJAZDÓW PODWODNYCH WYKORZYSTYWANYCH W DZIAŁANIACH SPECJALNYCH


     AN INTRODUCTION TO THE DEVELOPMENT OF DIVER PROPULSION VEHICLES FOR USE IN SPECIAL OPERATIONS

link

3.  Ryszard Kłos


      JEDNOTKANKOWY MODEL DEKOMPRESJI OGRANICZONEJ PROCESEM DYFUZJI

     SINGLE-TISSUE MODEL OF DIFFUSION LIMITED DECOMPRESSION
 

link

 

4.  Ryszard Kłos, Maciej Konarski

    
      WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA NURKÓW EKSPERYMENTALNYCH

     PHYSICAL WORK CAPACITY OF EXPERIMENTAL DIVERS

link