1.  Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Andrzej Grabowski

     

       DWA PRZYPADKI NIEDOSŁUCHU I ZAWROTÓW GŁOWY ZWIĄZANE Z NURKOWANIEM


       TWO CASES OF HEARING IMPAIRMENT AND VERTIGO CONNECTED WITH DIVING

link

2.  Barbara Wiśniewska, Romuald Olszański


      BADANIA OKULISTYCZNE NURKÓW


     OPHTHALMOLOGICAL EXAMINATIONS OF DIVERS

link

3.  Mariusz Kozakiewicz, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki, Józef Kędziora


      PROCESY PRO – I ANTYOKSYDACYJNE W WARUNKACH HIPERBARII

     PRO- AND ANTIOXIDANT PROCESSES UNDER HYPERBARIC CONDITIONS
 

link

 

4.  Dorota Kaczerska, Piotr Siermontowski, Mariusz Kozakiewicz, Karolina Kaczerska, Marcin Orłowski

    
     ZASADY RACJONALNEGO ŻYWIENIA NURKÓW

     RULES OF DIVER'S RATIONAL DIET

link

5.  Jacek Piechocki, Janusz Sokołowski, Kinga Niewińska, Juliusz Jakubaszko

    
      PROBLEMY TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ U DZIECI

     PROBLEMS OF HYPERBARIC MEDICNE IN CHILDREN

link

6.  Piotr Siermontowski, Jacek Jędrzejczyk, Agnieszka Pedrycz - Wieczorska, Robert Koktysz, Alicja Ciechan

    
      MORFOMETRYCZNE BADANIA ZWŁÓKNIENIA MIĘŚNIA SERCOWEGO PO LECZONYM I NIELECZONYM DOŚWIADCZALNYM URAZIE CIŚNIENIOWYM PŁUC

     MORPHOMETRICAL EXAMINATION OF MYOCARDIAL FIBROSIS AFTER TREATED AND NON TREATED EXPERIMENTAL BAROTRAUMA OF LUNGS

link

7.  Artur Cywiński

    
      ANALIZA LASEROWYCH ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA DO WYKONYWANIA POMIARÓW ODLEGŁOŚCI POD WODĄ

     THE ANALYSE OF LASER SOURCES FOR UNDERWATER DISTANCE MEASUREMENT

link

8.  XII KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY I TECHNIKI HIPERBARYCZNEJ

link