1.  Grzegorz Gniwkiewicz, Mariusz Ozga

     

       KAMPFSCHWIMMER – KOMANDOSI BUNDESMARINE


       KAMPFSCHWIMMER-BUNDESMARINECOMMANDOS

link

2.  Anna Majchrzycka, Tadeusz Kozak


      WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ I DODATKÓW GAZOWYCH NA WŁASNOŚCI FIZYCZNE MIESZANIN ODDECHOWYCH


     EFFFECT OF CONTAMINANTS AND GASEOUS ADDITIVES ON PHYSICAL PROPERTIES OF THE BREATHING MIXTURES

link

3.  Krzysztof Iwankiewicz


      NURKOWANIE NAD POZIOMEM MORZA

     DIVING ABOVE SEA LEVEL
 

link

 

4.  Adam Olejnik

    
     PROBLEMATYKA WIZYJNEJ DIAGNOSTYKI OBIEKTÓW PODWODNYCH

     THE PROBLEMS OF VISUAL DIAGNOSTICS OF UNDERWATER OBJECTS

link

5.  Rafał Tomaszewski, Piotr Radziwon, Romuald Olszański

    
      OCENA WPŁYWU HIPERBARII NA WYBRANE PARAMETRY FIBRYNOLIZY U NURKÓW

     EVALUATION OF HYPERBARIC EFFECTS ON SOME PARAMETERS OF FIBRINOLYSIS IN DIVERS

link

6.  Ryszard Kłos

    
      KOMOROWY SYSTEM ZACHOWANIA ŻYCIA ZABEZPIECZAJĄCY GÓRNIKÓW W PRZYPADKU POWSTANIA ATMOSFERY NIEZDATNEJ DO ODDYCHANIA

     LIFE SUPPORT SYSTEM BASED ON ISOLATED CHAMBER COMPLEX FOR MINERS PROTECTING AGAINST HARMFUL ATMOSPHERE

link

7.  Romuald Olszański, Maciej Konarski

    
      CHOROBA DEKOMPRESYJNA U NURKA PO DŁUGOTRWAŁYM NURKOWANIU POWIETRZNYM NA MAŁEJ GŁĘBOKOŚCI – OPIS PRZYPADKU

     DECOMPRESSION SICKNESS AT THE DIVER AFTER THE PROLONGED AIR DIVING ON SHALLOW DEPTH – DESCRIPTION OF THE CASE

link