1. Tadeusz Graczyk, Sławomir Jaszczak, Mariusz Matejski

     

       WPŁYW ALGORYTMÓW STEROWANIA POJAZDEM TYPU ROV NA JEGO DZIAŁANIE


       THE INFLUENCE OF CONTROL ALGORITHMS ON ROV OPERATION

link

2.  Ryszard Kłos


      DETEKCJA ŚRÓDNACZYNIOWEJ WOLNEJ FAZY GAZOWEJ


     INTRAVASCULAR BUBBLE DETECTION

link

3.  Romuald Olszański, Adam Olejnik


      NIEBEZPIECZNY CZYNNIK ODDECHOWY – OPIS PRZYPADKU

     THE DANGEROUS BREATHING ATMOSPHERE – THE DESCRIPTION CASE
 

link

 

4.  Piotr Siermontowski, Adam Olejnik

    
     ZALETY WYKORZYSTANIA METOD TECHNICZNYCH W POSZUKIWANIU PODWODNYCH OBIEKTÓW HUMANOIDALNYCH REALIZOWANYCH W CELACH PROCESOWYCH

     THE ADVANTAGES OF THE UTILIZATION OF TECHNICAL METHODS IN SEARCH OF HUMANOID UNDERWATER OBJECTS CARRIED OUT FOR TRAIL PURPOSES IN THE COURT OF LAW

link

5.  Jacek Jędrzejczyk, Piotr Siermontowski, Szymon Bernas, Wojciech Kozłowski, Romuald Olszański, Robert Koktysz

    
      DALSZE BADANIA MORFOMETRYCZNE SERCA W LECZONYM I NIELECZONYM DOŚWIADCZALNYM URAZIE CIŚNIENIOWYM PŁUC

     FURTHER MORFOMETRIC STUDY OF TREATED AND NON – TREATED EXPERIMENTAL PULMONARY BAROTRAUMA

link

6.  Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki

    
      URAZ CIŚNIENIOWY PŁUC W PRZEBIEGU HIPOKSJI U PŁETWONURKA POD WODĄ

     PULMONARY BAROTRAUMA IN THE COURSE OF A DIVER’S UNDERWATER HYPOXIA

link