1.  Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki

     

       BEZPIECZEŃSTWO HELIOKSOWYCH NURKOWAŃ SATUROWANYCH


       SAFETY IN HELIOX SATURATION DIVING

link

2.  Anna Majchrzycka


      BADANIE KONWEKCJI SWOBODNEJ Z POWIERZCHNI PIONOWEGO WALCA W ŚRODOWISKU HIPERBARYCZNYM


     EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF NATURAL CONVECTION FROM VERTICAL CYLINDER IN THE HYPERBARIC ENVIRONMENT

link

3.  Dominik Graczyk, Zbigniew Jethon, Andrzej Magiera


      WYKORZYSTANIE ANALIZY SPEKTRALNEJ ZMIENNOŚCI RYTMU ZATOKOWEGO SERCA (HRV) W BADANIACH WPŁYWU NURKOWANIA NA RÓWNOWAGĘ AUTONOMICZNĄ PARAPLEGIKÓW

     SPECTRAL ANALYSIS OF HEART RATE VARIABILITY USED TO MEASURE INFLUENCE OF DIVING ON AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM OF THE PARAPLEGICS
 

link

 

4.  Andrzej Buczyński, Krzysztof Pacholski, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Małgorzata Lewicka, Gabriela Henrykowska

    
     ZMIANY GENERACJI WOLNYCH RODNIKÓW W KRWINKACH PŁYTKOWYCH EKSPONOWANYCH NA PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE EMITOWANE PRZEZ MONITORY EKRANOWE

     CHANGES IN FREE RADICALS GENERATION IN BLOOD PLATELETS EXPOSED TO ELECTROMAGNETIC RADIATION EMITTED BY MONITORS

link