1.  A. Olejnik

     

       Analiza publikacji w czasopiśmie „Polish Hyperbaric Research” w latach 2008 – 2009.


       The analysis of papers published in the journal – “Polish Hyperbaric Research” in the years 2008 – 2009.

link

2.  T. Targowski, K. Zabiegliński, W. Owczarek


      Schorzenia układu oddechowego wśród kandydatów do czynnej służby na okrętach Marynarki Wojennej RP.


     Respiratory system diseases among the candidates for active duty on the ships of Polish Navy.

link

3.  K. Zabiegliński, T. Targowski, L. Mazurkiewicz


      Zaburzenia psychiczne będące przyczyną niezdolności do czynnej służby na okrętach Marynarki Wojennej RP.

     Mental disorders as the cause of inability for active duty on the ships of Polish Navy.
 

link

 

4.  S. Gulyar, R. Olszański, St. Skrzyński

    
     Nurkowania saturowane – ogólna charakterystyka koncepcji „plateau saturacji” i jej badania eksperymentalne.

     General characteristics of concept of “zero horizon” (saturation plateau) in saturation diving and its experimental test.

link

5.  S. Gulyar, R. Olszański, Zb. Kobos

    
      Psychologiczne aspekty rocznego pobytu w Antarktyce.

     Psychological peculiarities of a year stay in an Antarctic: selection rules valutation and inner team structure.

link