1.  St. Skrzyński, G. Krasnodębski

     

       Wspomaganie informatyczne w sytuacjach i stanach awaryjnych prac podwodnych.


       Using information systems in emergency situations during underwater work.

link

2.  A.Chybicki, M. Kulawiak, Ł. Kamiński, Zb. Łubniewski, J. Dąbrowski


      Algorytmy analizy, przetwarzania i wizualizacji danych z sonaru wielowiązkowego w rozproszonych systemach GIS.


     Anlysis, processing and visualization algorithms for multibeam sonar data in distribueted GIS systems.

link

3.  M. Plichta,


      ROV jako platforma pomiarów echosondą wielowiązkową.

     ROV as multibeam echo-sounder platform.
 

link

 

4.  K. Zabiegliński, T. Targowski

    
     Epidemiologia schorzeń układu krążenia występujących wśród kandydatów do czynnej służby na okrętach Marynarki Wojennej RP.
     Epidemiology of circulatory system diseases occurring among candidates for active duty on warships od Polish Navy.

link

5.  K. Zabiegliński, T. Targowski

    
      Schorzenia przewodu pokarmowego będące przyczyną niezdolności do czynnej służby na okretach Marynarki Wojennej RP.

     Diseases of the digestive system being the cause of inability for active duty on warships of Polsih Navy.

link

6.  R. Kłos

    
      Eliminacja ditlenku węgla z atmosfery hiperbarycznej.

     Removing carbon dioxide from hyperbaric complexes.

link