1.  X JUBILEUSZOWA KONFERENCJA
     POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY
     I TECHNIKI HIPERBARYCZNEJ

link

2.  Stephen Burke

     

       NAJWIĘKSZY OKRĘT WOJENNY HITLERA ?


       HITLER’S GREATEST WARSHIP?

link

3.  Dominik Graczyk, Zbigniew Jethon, Zdzisław Szwarc


      WPŁYW NURKOWANIA NA STAN AUTONOMICZNEGO

      UKŁADU NERWOWEGO OKREŚLANY ZA POMOCĄ ANALIZY

      CZASOWEJ RYTMU ZATOKOWEGO SERCA.

      RÓŻNICE POMIĘDZY NURKAMI  POCZĄTKUJĄCYMI

      I DOŚWIADCZONYMI. DONIESIENIE WSTĘPNE

     DIVING INFLUENCE ON AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
     MEASURED BY HEART RATE VARIABILITY TIME DOMAIN
     ANALYS IS. DIFFERENCES BETWEEN NOVICE
     AND EXPERIENCED DIVERS. PRELIMINARY RESULTS

link

4.  Małgorzata Lewicka, Maria Dziedziczak-Buczyńska,

     Andrzej Buczyński


      WPŁYW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
      NA ORGANIZMY ŻYWE

     ELECTROMAGNETIC RADIATION INFLUENCE ON LIVING
     ORGANISMS
 

link

 

5.  Stanisław Poleszak

    
     WYPADKI NURKOWE ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM
     W POLSCE

     FATAL DIVING ACCIDENTS IN POLAND

link

6.  Krzysztof Stopierzyński

    
      MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY CERTYFIKACJ I NURKÓW

     DIVER CERTIFICATION INTERNATIONAL SYSTEMS

link