1.  Dominik Graczyk, Zbigniew Jethon,
     Andrzej Magiera


      WPŁYW NURKOWANIA NA STAN AUTONOMICZNEGO UKŁADU
      NERWOWEGO PARAPLEGIKÓW OKREŚLONY ZA POMOCĄ
      ANALIZY CZASOWEJ ZMIENNOŚCI RYTMU ZATOKOWEGO
      SERCA. DONIESIENIE WSTĘPNE.

link

2.  Anna Majchrzycka

     

       WŁASNOŚCI CIEPLNO – FIZYCZNE MIESZANIN
      HELOWO - TLENOWYCH

link

3.  Andrzej Siadek, Hubert Jando


      “EKSPEDYCJA ORZEŁ BALEXMETAL”
      W POSZUKIWANIU LEGENDARNEGO POLSKIEGO OKRĘTU
      PODWODNEGO.

link

4.  Jarosław Krzyżak


      JAK POWSTAŁO POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY
      I TECHNIKI HIPERBARYCZNEJ
 

link

 

5.  Andrzej Kola, Adam Olejnik,
     Małgorzata Samborska


      WSPÓŁCZESNE METODY LOKALIZACJ I I EKSPLORACJ I
      WRAKÓW BAŁTYKU

link