1.  Mariusz Matejski, Mariusz Dramski

      MODELOWANIE RUCHU POJAZDU TYPU ROV
     W PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SIECI
     NEURONOWYCH

     MODELLING OF THE MOVEMENT OF ROV VEHICLE IN
    VERTICAL PLANE USING NEURAL NETWORKS

link

2.  Adam Olejnik

     

       BADANIA SYSTEMU ZOBRAZOWANIA PRZESTRZENNEGO
      NA PODWODNYM TEŚCIE PŁASKIM

      RESEARCH OF SYSTEMS OF THREE-DIMENSIONAL
     OBSERVATION ON UNDERWATER FLAT TESTS

link

3.  Dagmara Rogowska, Dariusz Chmielewski


      30- LECIE ISTNIENIA ZESPOŁU NURKÓW
     POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW S.A.

    30TH ANNIVERSARY OF THE DIVERS TEAM OF POLISH
    REGISTER OF SHIPPING

link

4.  Kamil Studziński, Piotr Siermontowski


      JAŁOWA MARTWICA KOŚCI

     ASEPTIC OSTEONECROSIS

link

5.  Stanisław Skrzyński


      O PROFESORZE TADEUSZU DOBOSZAŃSKIM

     ABOUT PROF.TADEUSZ DOBOSZYŃSKI

link

6.  Mariusz Wydro


      RZEKI - POSZUKIWANIA PODWODNE W SILNYCH PRĄDACH

     THE RIVERS - UNDERWATER RESEARCHES IN STRONG

link