1.  A. Buczyński, M. Dziedziczak-Buczyńska, W. Jankowski,
     R. Olszański, J. Buczyński, K. Pacholski, G. Henrykowska

      METABOLIZM TLENOWY KRWINEK PŁYTKOWYCH
      EKSPONOWANYCH NA PROMIENIOWANIE
      ELEKTROMAGNETYCZNE GENEROWANE PRZEZ TELEFONIE
      KOMÓRKOWA – BADANIA IN VITRO

link

2.  A. Grządziel, A. Olejnik, R. Szymaniuk

     

       BADANIA IDENTYFIKACYJNE ORAZ INSPEKCJA
      WRAKU „GRAF ZEPPELIN”

link

3.  B. Jakus


      POJAZD PODWODNY „BŁOTNIAK” – HISTORIA
      I PROBLEMY PROJEKTOWANIA

link

4.  IX KONFERENCJA
     POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY
     I TECHNIKI HIPERBARYCZNEJ


      SOPOT 01 – 02 GRUDNIA 2007 ROK

link

5.  A. Olejnik, P. Siermontowski


      ANALIZA PUBLIKACJ I CZASOPISMA „POLISH HYPERBARIC
     RESEARCH” W LATACH 2006 – 2007

link

6.  P. Stoltmann, M. Szymański


      „BŁOTNIAK” – WCZORAJ I DZIŚ.
     POLSKI ZAŁOGOWY POJAZD PODWODNY

link