1.  R. Kłos
      NURKOWANIA SATUROWANE
      Z WYKORZYSTANIEM HELIOKSU

link

2.  R. Kłos, A. Olejnik

      METODYKA SPORZĄDZANIA MIESZANIN ODDECHOWYCH
      W NURKOWANIACH SATUROWANYCH

link

3.  P. Radziwon, R. Olszański, R. Tomaszewski,

     A. Lipska, Z. Dąbrowiecki, K. Korzeniewski,

     P. Siermontowski, B. Boczkowska-Radziwon
      WPŁYW NURKOWANIA NA PAI – 1 I ALFA2-ANTYPLAZMINY
      ORAZ AKTYWNOŚĆ FIBRYNOLITYCZNĄ

link