1.  J. Janczukowicz
      EWOLUCJA METOD POSZUKIWAŃ PODWODNYCH

link

2.  M. Penkowski

      ZASTOSOWANIE OGÓLNIE DOSTĘPNEGO
     SPRZĘTU DO LOKALIZACJI OBIEKTÓW DENNYCH

link

3.  A. Olejnik, P. Chrabąszcz
      WSTĘPNE BADANIA MODELU DEMONSTRACYJNEGO
     POJAZDU TYPU ROV

link

4.  P. Chojnacki, M. Ozga
      ROLA GRUP SPADOCHRONOWYCH WE WSPOMAGANIU
     AKCJI RATOWANIA ZAŁÓG OKRĘTÓW PODWODNYCH

link