1.  A. Dębski, B. Filipek
    
STRACH A WYPADKI NURKOWE
      FEAR IN UNDERWATER DIVING ACCIDENTS

link

2.  Mahito Kawashima, Hiroaki Tamura, Yoshihiro Noro,
     Katsuhiro Takao, Motoo Kitano, Charles E. Lehner,
     Yasushi Taya, Yoshihiro Mano, Teruhiko Tsunosue
 

     PATHOGENESIS AND PREVENTION OF DYSBARIC
      OSTEONECROSIS

link

3.  M. Kozakiewicz, J. Kędziora, K. Kędziora-Kornatowska,
     H. Pawluk, R. Olszański, Z. Dąbrowiecki, T. Kornatowski
     WPŁYW HIPERBARII NA WYBRANE PARAMETRY
     STRESU OKSYDACYJNEGO WE KRWI NURKÓW.
     EFFECT OF HYPERBARY ON CHOSEN PRAMETERS
     OF OXIDATIVE STRESS IN DIVERS` BLOOD.

link

4.  P. Siermontowski, W. Kozłowski, R, Koktysz,
     R. Olszański
     MORFOLOGICZNA PÓŁILOŚCIOWA OCENA DYNAMIKI
     ZMIAN W PŁUCACH PO DOŚWIADCZALNYM URAZIE
     CIŚNIENIOWYM PŁUC.
     MORPHOLOGICAL SEMIQUANTITATIVE ASSES SMENT OF
     THE CHANGES IN THE LUNGS AFTER EXPERIMENTAL
     PULMONARY BAROTRAUMA

link

5.  Yu.A. Popadiuha
      A MOBILE SYSTEM FOR MONITORING OF DIVING WORKS
     IN SHALLOW WATER REGIONS

link