1.  A. Bodziak
    
NIETYPOWE METODY POSZUKIWANIA OFIAR
      WYPADKÓW NA WODZIE ORAZ PROFILAKTYKA
      OGLĘDZIN MIEJSCA ZNALEZIENIA ZWŁOK
      POD WODĄ.

link

2.  D. Grabiec  

     LOKALIZACJA I ZOBRAZOWANIE OBIEKTÓW
      PODWODNYCH ZA POMOCĄ HYDROGRAFICZNYCH
      ŚRODKÓW HYDROAKUSTYCZNYCH – WYBRANE PROBLEMY

link

3.  T. Kuchciński, R. Smysło
     ROLA I ZADANIA GRUP RATOWNICTWA WODNEGO
      W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM
      NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

link

4.  A. Olejnik
    
METODYKA POSZUKIWANIA ZATOPIONYCH
      OBIEKTÓW W WARUNKACH MORSKICH I
      ŚRÓDLĄDOWYCH Z ZASTOSOWANIEM POJAZDÓW
      BEZZAŁOGOWYCH

link

5.  P. Siermontowski
    
ROLA NURKA W DOCHODZENIU MEDYCZNYM

link

6.  S. Skrzyński
    
RYS HISTORYCZNY KONSTRUKCJI APARATÓW
      NURKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM WYDYCHANEGO
      CZYNNIKA ODDECHOWEGO

link