1.  Z. Jethon
    
OXIDATIVE STRESS, APOPTOSIS,
      AND STRESS PROTEINS

link

2.  J. Łaszczyńska, A. Jarosz, O. Truszczyński   

     ZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI
      OPERATORSKICH W SYMULOWANYCH
      WARUNKACH ZANURZENIA NA GŁĘBOKOŚCI
      30 I 50 METRÓW

link

3.  A. Majchrzycka
     MIESZANINY NEONOWE W NURKOWANIU

      SATUROWANYM CZ. I

      MIESZANINY TLENOWO-NEONOWE NEOX

link

4.  P. Siermontowski, E. Spałek
    
URAZ CIŚNIENIOWY ZATOK OBOCZNYCH NOSA

      U NURKÓW
      PRESSURE INJURY OF NASAL SINUSES IN DIVERS

link

5.  P. Szymak
    
WYKORZYSTANIE METOD LOGIKI ROZMYTEJ DO

      STEROWANIA POJAZDEM PODWODNYM W

      INSPEKCJI OBIEKTÓW OCEANOTECHNICZNYCH

link

6.  Rafał Tomaszewski ,Piotr Radziwon,

     Piotr Siermontowski
    
WPŁYW HIPERBARII NA WYBRANE

      PARAMETRY HEMOSTAZY.
      EFFECT OF HYPERBARIC EXPOSURE ON

      SELECTED PARAMETERS OF HAEMOSTASIS

link

7.  T. Yamaguchi, S. Terada
    
EFFECTS OF P-CHLOROMERCURIBRNZOATE AND
      N-ETHYLMALEIMIDE ON HEMOLYS IS UNDER

      HYDROSTATIC PRESSURE OF HUMAN

      ERYTHOCYTES

link