Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Indeksacje: BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

Wersj pierwotn ka盥ego numeru PHR jest wersja drukowana
DOI czasopisma: http://dx.doi.org/10.13006/phr

Lista recenzent闚

W roku 2014 artyku造 recenzowane by造 przez:

David Alcantara
Wiliam Davidson
Kazimierz D璕a
Zdzis豉w Harmata
Mary Hirsboeck
Janusz Jerzemowski
Zdzis豉w Kobos
Ryszard K這s
Mariusz Kozakiewicz
Wojciech Koz這wski
Andrzej Krzyszkowski
Krzysztof Kubiak
Joanna ζszczy雟ka
Bartosz Morawiec
Adam Olejnik
Romuald Olsza雟ki
Katarzyna O. van Damme
Micha Penkowski
Piotr Radziwon
Marek Rejman
Piotr Siermontowski
Stanis豉w Su趾owski
Eva Zieli雟ki
Wojciech Wiesner
Pawe Zarzycki


W latach 2012 i 2013 artyku造 recenzowane by造 przez:

Marek Bednarczyk
Andrzej Buczy雟ki
Krzysztof Chomiczewski
Mario J. Costa (Portugalia)
Kazimierz D璕a
Bronis豉w G堯d
Aleksander Guliar (Ukraina)
Zdzis豉w Harmata
Janusz Jerzemowski
Kornelia K璠ziora - Kornatowska
Zygmunt Kitowski
Jacek Klawe
Ryszard K這s
Mariusz Kozakiewicz
Wojciech Koz這wski
Andrzej Krzyszkowski (υtwa)
Krzysztof Kubiak
Adam Olejnik
Romuald Olsza雟ki
El瘺ieta ㄊsiak - Pastuszak
Micha Penkowski
Leszek Piaseczny
Marek Rejman
Piotr Siermontowski
Stanis豉w Su趾owski
Wojciech Wiesner
Ikuta Yasushi (Japonia)


W latach 2010 i 2011 artyku造 recenzowane by造 przez:

prof. dr hab. med. Andrzeja Buczy雟kiego,
prof. dr hab. med. Kazimierza D璕,
dr hab. in. Jerzego Garusa prof. nadzw. AMW,
dr hab. in. Tadeusza Graczyka,
prof. med. Siergieja Gulyara,
dr hab. med. Janusza Jerzemowskiego,
dr hab. in. Ryszarda K這sa prof. nadzw. AMW,
prof. dr hab. in. Antoniego Komorowskiego,
prof. dr hab. med. Wojciecha Koz這wskiego,
dr hab. med. Joann ζszczy雟k,
dr in. Adama Olejnika,
dr hab. med. Romualda Olsza雟kiego prof. nadzw. WIM,
dr hab. med. Agnieszk Pedrycz.

© 2017 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl