Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Indeksacje: BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

Wersją pierwotną każdego numeru PHR jest wersja drukowana
DOI czasopisma: http://dx.doi.org/10.13006/phr

Marcin KluczykLaureat 2014
MARCIN KLUCZYK
ur. 28.07.1983 r. w Kozienicach

Mgr inż. Marcin Kluczyk urodził się w 28.07.1983 roku w Kozienicach, gdzie w latach 1998-2002 uczęszczał do tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego, do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. W 2002 roku podjął studia, rozpoczynając jednocześnie swoją służbę wojskową w Akademii Marynarki Wojennej. W 2007 roku ukończył studia na Wydziale Mechaniczno - Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni broniąc pracę magisterską pt. "Diagnostyka wizyjna podwodnej części kadłuba jednostki pływającej". Po zakończeniu studiów otrzymał przydział służbowy na trałowiec bazowy ORP NECKO, gdzie pełnił służbę jako dowódca działu elektromechanicznego. Od roku 2011 służy w Akademii Marynarki Wojennej w Instytucie Budowy i Eksploatacji Okrętów na stanowisku instruktora. Prowadzi ćwiczenia i laboratoria z szerokiego spektrum przedmiotów. Jest autorem lub współautorem 11 publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych. Jego główne obszary działalności naukowej to diagnostyka wibroakustyczna, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn tłokowych, ale również zagadnienia związane z oddziaływaniem fali uderzeniowej na kadłub jednostki pływającej.


Wersja elektroniczna Czasopisma i strona internetowa dofinansowane przez Ministerstwo Nauki

© 2017 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl