Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Indeksacje: BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

Wersją pierwotną każdego numeru PHR jest wersja drukowana
DOI czasopisma: http://dx.doi.org/10.13006/phr

Przemysław PozanskiLaureat 2011
PRZEMYSŁAW POZANSKI
ur. 03.07.1979 r. w Gdyni

Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w 2006 r., specjalność: Systemy Elektroniki Morskiej. Od lipca 2006 r. zatrudniony w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A.

w Gdyni - w latach 2006-2009 na stanowisku specjalisty w Zakładzie Wibroakustyki i Odporności Udarowej, od 2009 r. na stanowisku starszego specjalisty grupy pracowników badawczo-technicznych, a od 2011 r. w Pionie Badawczym OBR CTM S.A.

Zainteresowania naukowe laureata związane są z zagadnieniami wibroakustyki, hydroakustyki oraz bezpieczeństwa morskiego. Ostatnio realizowane prace dotyczą tematyki bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej portów oraz współczesnych rozwiązań zintegrowanych systemów monitorowania w aspekcie detekcji i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym ze strony nurków.

Decyzją Rady Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, laureat otworzył przewód doktorski na temat "Ocena skuteczności i optymalizacja wybranych urządzeń systemu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym ze strony nurków metodą oddziaływania fal ciśnienia".

Dotychczas laureat I edycji konkursu o Stypendium Naukowe im. Antoniego Dębskiego uczestniczył w realizacji różnych projektów naukowo-badawczych, a między innymi w:

  • Podwodne systemy Aktywnych Barier Akustycznych (ABA) przeznaczone do antyterrorystycznej ochrony portów, zapór, platform wiertnicznych, kotwicowisk okrętów oraz innych obiektów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki (umowa MNiSW nr 009/R2/100/06/02)
  • Koncepcja systemu efektorów przeznaczonych do zwalczania zagrożeń terrorystycznych skierowanych przeciwko bazom morskim i kotwicowiskom
  • Detekcja i przeciwdziałanie terrorystycznym zagrożeniom podwodnym ze strony nurków (umowa MNiSW nr 0098/R/T00/2010/11)

Czynny uczestnik kilku konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych. Obecnie przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej.


Wersja elektroniczna Czasopisma i strona internetowa dofinansowane przez Ministerstwo Nauki

© 2017 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl