Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Indeksacje: BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

Wersj pierwotn ka盥ego numeru PHR jest wersja drukowana
DOI czasopisma: http://dx.doi.org/10.13006/phr

 


Redaguje zesp馧:


Redaktor Naczelny
Piotr Siermontowski
e-mail: naczelnyPHR@10g.pl
tel. +48 58 626 22 30

Sekretarz Redakcji
Ma貪orzata Samborska
tel. +48 739058408
e-mail: korektaphr@wp.pl

Redaktor t逝macze
Anna W鎩towicz

Redaktor tematyczny
nauki techniczne
dr hab. in. Ryszard K這s

Redaktor tematyczny
nauki medyczne
prof. dr hab. n. med. Romuald Olsza雟ki

Redaktorzy j瞛ykowi
Stephen Burke (Wielka Brytania), Elena Lakomov (Rosja)

Redaktor statystyczny
Adam Olejnik
e-mail: aolej@wp.pl

Redaktor archiwali闚
Joanna Siermontowska

adres redakcji:

81-103 Gdynia 3
ul. Grudzi雟kiego 4 skr. pocz. 18
tel./fax. +48 58 626 22 30


Numery kont bankowych
Polish Hyperbaric Research:
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej:
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126:

© 2017 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl