PHR1(78)2022

PHR1(78)2022 : download full issue

Articles:

1

Title: PROJEKTOWANIE TECHNOLOGII NURKOWANIA W SYSTEMIE WOJNY MINOWEJ. WYMAGANIA STANDARYZACYJNE

Author: Ryszard Kłos

Abstract: Artykuł jest kolejnym z niezamierzonego cyklu dotyczącego projektowania technologii nurkowania [1,2]. Żądania szczegółowego ukazania zastosowanej strategii i jej zgodności z metodologią sugerują, że wcześniejszy jej opis okazał się zbyt ogólny [3]. W części pierwszej, na przykładzie technologii nurkowania wykorzystywanej w systemie wojny minowej, omówiono pokrótce jej projektowanie, w świetle spełnienia wymagań standaryzacyjnych NATO Standardization Organization. Artykuł odnosi się do elementów metodyki zastosowanej przy pracach nad technologią wykorzystania aparatu nurkowego typu Nx/Tx-SCR CRABE SCUBA w oparciu o krajową teorię zawierającą przede wszystkim deterministyczne metody modelowania półzamkniętych systemów oddechowych SCR, umożliwiającą prowadzenie wiarogodnych badań z niedostępną wcześniej efektywnością [4,5].

Key words: Aparat nurkowy o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego/Semi-Closed Circuit Rebreather, Technologia nurkowania/Diving technology.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2022-0001

Polish version: download

English version: download

2

Title: BADANIA ZA POMOCĄ KAMERY VIS PROCESU SPALANIA OPÓŹNIACZY PIOROTECHNICZNYCH NASADKOWYCH GRANATÓW PODWODNYCH NGP-76

Author: Miszczak M., Warchoł R., Gędziorowski M.P., Piecuch M., Grzeczka G.

Abstract: Przedstawiono proces spalania wielosegmentowej, małogazowej kolumny pirotechnicznej opóźniacza głowicy bojowej nasadkowego granatu podwodnego NGP-76, przeznaczonego do zwalczania nurków za pomocą podwodnej fali uderzeniowej. Proces spalania, tj. od zapłonu pierwszego segmentu opóźniacza do zakończenia spalania ostatniego jego segmentu rejestrowano kamerą VIS filmującą z częstotliwością 30 klatek na sekundę. Gwałtownemu, krótkiemu spalaniu tych skrajnych segmentów zawierających cyrkon i Pb3O4 (minię ołowianą) towarzyszył oślepiający snop smug jaskrawo świecących cząstek ditlenku cyrkonu i par ołowiu. Spalanie środkowych segmentów utworzonych z mieszaniny pirotechnicznej MGS-54 zawierającej BaCrO4, KClO4 i Sb2S5, decydujących o czasie trwania opóźnienia, tj. zwłoki wypracowanej przez opóźniacz, przebiegało znacznie wolniej i dłużej niż segmentów skrajnych. Podczas spalania każdego segmentu MGS-54 front spalania przyjmował postać płaskiego odcinka w początkowej części segmentu, tj. w obszarze o większej gęstości, zaś w dalszej części segmentu (o mniejszej gęstości) kształt frontu stawał się nieregularny. Na granicy segmentów MGS-54 front spalania zatrzymywał się na krótko. Za frontem spalania, na odcinku segmentów MGS-54 uwidaczniał się wyraźnie stożkowy ogon świecących, stałych produktów spalania. Gazowymi produktami spalania segmentów MGS-54, powstającymi w niewielkich ilościach, ujawniającymi się w postaci białych smug były prawdopodobnie pary KCl i/lub ditlenek siarki. Po spaleniu kolumna opóźniacza na odcinku segmentów MGS-54 miała kolor zielony spowodowany obecnością związków chromu, prawdopodobnie Ba(CrO2)2.

Key words: nasadkowe granaty podwodne NGP-76, opóźniacz pirotechniczny, wielosegmentowa kolumna pirotechniczna, front spalania, rejestracja VIS, obezwładnianie nurków falą uderzeniową.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2022-0002

Polish version: download

English version: download

3

Title: PROTOTYP BEZZAŁOGOWEGO SYSTEMU MORSKIEGO „NEOGOBIUS-1”

Author: Chrabąszcz P., Olejnik A., Szumacher K.

Abstract: W pracy przedstawiono konstrukcję bezzałogowego systemu morskiego Neogobius-1 opracowanego i zbudowanego w Akademii Marynarki Wojennej. Jest to powierzchniowa zdalnie sterowana łódź przeznaczona do realizacji zadań operacyjno-rozpoznawczych. W materiale przedstawiono także wyniki wstępnych badań funkcjonalnych systemu wskazujących na osiągnięcie VII poziomu gotowości technologicznej. System Neogobius-1 w 2021 roku zajął pierwsze miejsce w konkursie Ministra Obrony Narodowej na opracowanie i zbudowanie bezzałogowego systemu powietrznego/morskiego w kategorii operacyjno-rozpoznawczej. Obecnie system jest wykorzystywany przez studentów Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej do rozwoju umiejętności praktycznych i ugruntowania wiedzy teoretycznej.

Key words: inżynieria morska, inżynieria mechaniczna, automatyka i robotyka, bezzałogowe statki morskie.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2022-0003

Polish version: download

English version: download

4

Title: POJAZDY PODWODNE W PRACACH NAUKOWYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO - SYSTEMY I ZASTOSOWANIA

Author: Tadeusz Graczyk

Abstract: W artykule przedstawiono zakres prac badawczych i aplikacyjnych dotyczących systemów bezzałogowych zdalnie sterowanych pojazdów głębinowych prowadzonych na ówczesnej Politechnice Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Zwieńczeniem prac była budowa takich systemów i pionierskie prace podwodne z ich zastosowaniem, prowadzone przy współudziale instytucji gospodarki morskiej.

Key words: technika głębinowa, pojazdy głębinowe, załogowe pojazdy głębinowe.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2022-0004

Polish version: download

English version: download

5

Title: BADANIA NAD NURKOWANIAMI SATUROWANYMI W POLSCE I ICH WDRAŻANIE. CZĘŚC I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADAŃ NAD NURKOWANIAMI SATUROWANYMI W NASZYM KRAJU. CZASY PIONIERSKIE. LATA 1967- 1985

Author: Stanisław Skrzyński

Abstract: Artykuł jest pierwszym z cyklu artykułów dotyczących badań i wdrażania technologii nurkowań saturowanych w naszym kraju. Przedstawiono w nim polską specyfikę i osiągniecia na tle uwarunkowań gospodarczych i historycznych w tej dziedzinie. W związku z tym, że historia badań i wdrażania technologii nurkowań saturowanych w naszym kraju ma ponad półwieczną historię, przypomniano w artykule wybranych animatorów, bohaterów tego okresu z których kilku zniknęło w mrokach dziejów. W specjalistycznej literaturze światowej w pierwszej 6-ce krajów, które badały i wdrażały, tą będącą „high technology” technologie znajduje się Polska. W I części artykułu autor opisuje polskie konstrukcje habitatów typu Meduza i Geonur i ich zastosowanie do prac podwodnych na polskim szelfie i akwenach przybrzeżnych. Mimo wielkiego postępu w dziedzinie medycyny i techniki oraz organizacji problemy nurkowań saturowanych mimo upływającego czasu wciąż są aktualne, gdyż są to nurkowania najtrudniejsze z punktu widzenia organizacji, fizjologii podwodnej i techniki zabezpieczającej.

Key words: pionierskie wdrożenia nurkowań saturowanych, medyczne i techniczne problemy dekompresji nurków, badania walidacja table dekompresyjnych, nurkowania saturowane, parametry nurkowania saturowanego, prace podwodne, system nurkowy, nurkowania saturowane, dekompresja nurków podwodny habitat, tabele dekompresji.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2022-0005

Polish version: download

English version: download

6

Title: ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE W REJONACH NURKOWAŃ

Author: Lewicka M., Zawadzka M., Siermontowski P., Giermaziak W., Henrykowska G.

Abstract: Akweny nurkowe mogą stwarzać różnego typu zagrożenia dla osób nurkujących. Problemy zdrowotne mogą być spowodowane m. in. drobnoustrojami chorobotwórczymi oraz florą i fauną występującymi endemicznie w danym regionie. W pracy omówiono konsekwencje narażenia na biologiczne czynniki chorobotwórcze, endemicznie występujące w rejonie Morza Czerwonego oraz możliwości działań profilaktycznych przed i podczas wyprawy nurkowej.

Key words: nurkowanie, Morze Czerwone, zagrożenia biologiczne.

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230