PHR2(59)2017

PHR2(59)2017 : download full issue

Articles:

1

Title: ZAGROŻENIE WYBUCHEM WODORU NA OKRĘCIE PODWODNYM CZ.IV PROWADZENIE PROJEKTÓW WYSOKIEGO RYZYKA

Author: Ryszard Kłos

Abstract: W cyklu artykułów przedstawiono problematykę prowadzenia projektu dużego ryzyka na przykładzie modernizacji spalarek wodoru na okręcie podwodnym. W artykule opisano problemy zarządzania takim projektem.

Key words: ryzyko projektowe, analiza ryzyka w projekcie, metody analizy ryzyka.

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0007

Polish version: download

English version: download

2

Title: THE RISK OF DEVELOPING A CONTACT ALLERGY TO MATERIALS PRESENT IN DIVING SUITS AND DIVING EQUIPMENT

Author: Krzysztof Gadomski, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki, Romuald Olszaski

Abstract: Allergic contact eczema is the most common occupational skin disease caused by allergens. Thus far, no research has been conducted in Poland in relation to the development of contact allergies amongst divers resulting from particular diving suit components. A group of 86 divers were examined using allergy patch tests. Standard products of contact allergy diagnostics were used containing 40 allergens.

Key words: Allergic contact dermatitis, allergens, diving suit, diving, patch tests

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0008

Polish version: download

English version: download

3

Title: POZIOM CUKRU WE KRWI NURKÓW POD WPŁYWEM HIPERBARII

Author: Augustyn Dolatkowski, Janina Szczeblewska, Lucjan Łaba, Bogdan Łokucijewski

Abstract: Autorzy zbadali 104 nurków nurkujących w wodzie, 14 wykonujących nurkowania pozorowane w komorach dekompresyjnych i 11 osób grupy kontrolnej. Stwierdzono średni poziom cukru we krwi przed nurkowaniem 100mg%, po nurkowaniu 101 mg%, w grupie kontrolnej odpowiednio: 107 i 100 mg%, w grupie nurkowań pozorowanych: przed 102 i po 106 mg%. Stwierdzono iż stosowana dieta zapewnia badanym dostatecznie wysoki poziom cukru we krwi i chroni ich przed hipoglikemią. Konieczne są dalsze badania w komorach dekompresyjnych.

Key words: nurkowanie, poziom cukru

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0009

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230