PHR2(51)2015

PHR2(51)2015 : download full issue

Articles:

1

Title: NAGŁA GŁUCHOTA LECZONA TLENEM HIPERBARYCZNYM (HBO) - OPIS PRZYPADKU

Author: Michał Fal, Jacek Piechocki, Monika Morawska-Kochman, Maria Michałkiewicz, Tomasz Kręcicki

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0007

Polish version: download

English version: download

2

Title: NURKOWANIA GŁĘBOKIE Z WYKORZYSTANIEM APARATU TYPU CRABE

Author: Ryszard Kłos

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0008

Polish version: download

English version: download

3

Title: OCENA WIAROGODNOŚCI SYSTEMU POMIAROWEGO

Author: Ryszard Kłos

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0009

Polish version: download

English version: download

4

Title: WSTĘPNE BADANIA KLINICZNE NAD LECZENIEM HIPERBARIĄ TLENOWĄ STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Author: Kazimierz Ulewicz, Janusz Masłowski, Przemysław Michniewski, Brunon Kierznikowicz, Romuald Olszański

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0010

Polish version: download

English version: download

5

Title: OCENA WPŁYWU REHABILITACJI NA ZABURZENIA RÓWNOWAGI U PACJENTÓW PO NIEDOKRWIENNYM UDARZE MÓZGU Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH TESTÓW I SKAL

Author: Magdalena Jaworska, Tomasz Tuzim, Małgorzata Starczyńska, Magdalena Wilk- Frańczuk, Agnieszka Pedrycz

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0011

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230