PHR3(48)2014

PHR3(48)2014 : download full issue

Articles:

1

Title: ZESPÓŁ STOPY CUKRZYCOWEJ JAKO ISTOTNY PROBLEM TERAPEUTYCZNY I EKONOMICZNY

Author: Ewa Zieliński, Kinga Grobelska, Jerzy Telak, Oksana Galarowicz, Dorota Kaczerska, Anna Lipińska

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.48.1

Polish version: download

English version: download

2

Title: WYKRYWANIE BAKTERII Z GATUNKU ACINETOBACTER BAUMANNII W PRÓBKACH MEDYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

Author: Małgorzata Dąbrowiecka, Iwona Piątek, Michał Obuchowski, Zbigniew Dąbrowiecki, Romuald Olszański

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.48.2

Polish version: download

English version: download

3

Title: ANALIZA PRZEŻYCIA. ZAGROŻENIE TLENOWĄ TOKSYCZNOŚCIĄ OŚRODKOWĄ CZ. 3

Author: Ryszard Kłos

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.48.3

Polish version: download

English version: download

4

Title: UZDATNIANIE POWIETRZA ODDECHOWEGO DO CELÓW HIPERBARYCZNYCH

Author: Artur Woźniak

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.48.4

Polish version: download

English version: download

5

Title: DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU TECHNOLOGII PRAC PODWODNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI (CZ. 1)

Author: Roman Szymański, Adam Olejnik

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.48.5

Polish version: download

English version: download

6

Title: ZAGROŻENIA PODCZAS PŁYWANIA DŁUGODYSTANSOWEGO I ZABEZPIECZENIA STOSOWANE PRZEZ PŁYWAKÓW NA PRZYKŁADZIE KANAŁU LA MANCHE

Author: Wojciech Wiesner, Bogusław Ogrodnik

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.48.6

Polish version: download

English version: download

7

Title: ZMIANY W WĄTROBIE W PRZEBIEGU CIĄŻY

Author: Agnieszka Pedrycz, Agata Zając, Alicja Ciechan, Grzegorz Lonc, Grzegorz Zając, Piotr Siermontowski, Marcin Orłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.48.7

Polish version: download

English version: download

8

Title: WPŁYW PRZERW W HIPERBARYCZNEJ EKSPOZYCJI TLENOWEJ NA ROZWÓJ ZATRUCIA TLENOWEGO U SZCZURÓW

Author: Bohdan Łokucijewski, Tadeusz Doboszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.48.8

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230