PHR4(45)2013

PHR4(45)2013 : download full issue

Articles:

1

Title: WPŁYW EKSPOZYCJI HIPERBARYCZNEJ NA ZDOLNOŚĆ ŚRÓDBŁONKA NACZYŃ DO SYNTEZY TLENKU AZOTU

Author: Mariusz Kozakiewicz, Dorota Kaczerska, Natalia Ciesielska

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.45.1

Polish version: download

2

Title: STUDIUM PORÓWNAWCZE NAD WPŁYWEM TLENOWEJ TERAPII HIPERBARYCZNEJ NA ZMIENNOŚĆ RYTMU ZATOKOWEGO PRZY WYKORZYSTANIU ANALIZY FALI ELEMENTARNEJ I SZYBKIEJ TRANSFORMATY FOURIERA

Author: Tristan Juvet, Salah Abdelhadi

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.45.2

Polish version: download

3

Title: ZMIANY MORFOLOGICZNE W MIĄŻSZU PŁUCNYM PO WENTYLACJI HELIOKSEM 20% PRZY NADCIŚNIENIU 0,5 MPA

Author: Piotr Siermontowski, Katarzyna Pleskacz, Agnieszka Pedrycz, Romuald Olszański, Maciej Kulig

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.45.3

Polish version: download

4

Title: WYPADEK W IZBUCUL DE LA TAUZ

Author: Wiktor Bolek, Piotr Siermontowski, Krzysztof Dziewiatowski, Ciodaru Dumitrescu Horia, Bartosz Morawiec

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.45.4

Polish version: download

5

Title: TEST TOLERANCJI TLENOWEJ

Author: Ryszard Kłos

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.45.5

Polish version: download

6

Title: OBRONA PRZECIWPOŻAROWA W SYMULATORZE HIPERBARYCZNYM DGKN-120

Author: Zbigniew Talaśka

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.45.6

Polish version: download

7

Title: ZMIANY W PRZEPISACH W ZAKRESIE RATOWNICTWA WODNEGO W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Author: Paweł Dyba, Piotr Siermontowski

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.45.7

Polish version: download

8

Title: WPŁYW PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO I ELEKTROMAGNETYCZNEGO NA ORGANIZMY ŻYWE

Author: Magdalena Zawadzka, Małgorzata Lewicka, Maciej Rutkowski, Gabriela Henrykowska, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Andrzej Buczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.45.8

Polish version: download

9

Title: MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA FUNKCJONOWANIA ZDROWIA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Author: Małgorzata Machaj, Jacek Lorkowski, Małgorzata Starczyńska, Agnieszka Pedrycz, Ireneusz Kotela

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.45.9

Polish version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230