PHR3(44)2013

PHR3(44)2013 : download full issue

Articles:

1

Title: BADANIA ILOŚCIOWE KORELACJI MIKROSKOPOWYCH WYKŁADNIKÓW ROZDĘCIA PŁUC ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH Z ICH WAGĄ PO JEDNOKROTNEJ EKSPOZYCJI HIPERBARYCZNEJ

Author: Piotr Siermontowski, Wojciech Kozłowski, Agnieszka Pedrycz

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.44.1

Polish version: download

2

Title: NURKOWANIA SATUROWANE Z WYKORZYSTANIEM HELIOKSU. CZĘŚĆ II

Author: Ryszard Kłos

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.44.2

Polish version: download

3

Title: POLSKA AKTYWNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA W EUROPEJSKIEJ AGENCJI OBRONY W OBSZARZE TECHNOLOGII WALK MINOWEJ

Author: Michał Wierciński

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.44.3

Polish version: download

4

Title: SKUTECZNOŚĆ WYKONANIA ZADANIA POD WODĄ W SYTUACJI EGZAMINACYJNEJ

Author: Wojciech Wiesner , Michał Niedziela

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.44.4

Polish version: download

5

Title: ENDOSKOPOWE, HISTOPATOLOGICZNE I MOLEKULARNE WYKŁADNIKI ABERRANT CRYPT FOCI (ACF)

Author: Marek Kowalczyk, Wiesław Pesta, Krzysztof Zinkiewicz, Agnieszka Pedrycz, Krzysztof Paśnik, Piotr Siermontowski, Marcin Orłowski, Waldemar Kurpiewski, Wit Juśkiewicz, Iwona Kowalczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.44.5

Polish version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230