Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Indeksacje: BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

Wersj pierwotn ka盥ego numeru PHR jest wersja drukowana
DOI czasopisma: http://dx.doi.org/10.13006/phr

Aktualny numer PHR 3 (56) 2016

Kwartalnik zawieraj帷y publikacje naukowe o tematyce zwi您anej z medycyn i technik hiperbaryczn. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat osi庵ni耩 krajowych o鈔odk闚 naukowych i indywidualnych dokona poszczeg鏊nych pracownik闚 nauki dzia豉j帷ych w powy窺zych dziedzinach. Ponadto zawiera publikacje przegl康owe i informacyjne o wynikach prac r騜nych o鈔odk闚 naukowo – badawczych krajowych i zagranicznych. Zawiera tak瞠 publikacje popularnonaukowe. Pismo przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych problematyk medycyny i techniki hiperbarycznej. Cz這nkostwo w PTMiTH nie jest warunkiem wst瘼nym do zamieszczenia publikacji w czasopi鄉ie. W pi鄉ie zamieszczane s doniesienia naukowe, prace pogl康owe oraz popularnonaukowe i informacyjne. Wszystkie publikacje s recenzowane przez Pracownik闚 naukowych z tytu豉mi i stopniami naukowymi. Dla cz這nk闚 Towarzystwa pismo jest bezp豉tne. Od 2011 roku kwartalnik wydawany jest jako wydawnictwo bilingual w j瞛yku polskimi angielskim. T逝maczenia tekst闚 s wykonywane przez redakcj a ich weryfikacji dokonuje osoba dla kt鏎ej j瞛yk angielski jest j瞛ykiem ojczystym. Autor publikacji ponosi op豉t za jej przygotowanie do druku i wydanie, kt鏎ej wysoko嗆 jest uzale積iona od obszerno軼i przed這穎nego redakcji materia逝. Obecnie pismo jest punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy窺zego na poziomie 8 pkt. oraz 66,06 pkt. w bazie Index Copernicus.
 

© 2017 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl