Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Indeksacje: BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

Wersj pierwotn ka盥ego numeru PHR jest wersja drukowana
DOI czasopisma: http://dx.doi.org/10.13006/phr

Polityka przeciwdzia豉nia zjawiskom "ghostwriting" i "guest autorship"

Dbaj帷 o rzetelno嗆 naukow redakcja wdra瘸 opisane poni瞠j procedury, celem wykluczenia dzia豉 nieetycznych przy publikowaniu wynik闚 bada. Ich zachowanie przez Autor闚 jest warunkiem publikacji artyku逝. Przejawy braku rzetelno軼i i dzia豉 nieetycznych b璠a dokumentowane przez redakcj.
Po zakwalifikowaniu pracy do druku w Polish Hyperbaric Research pierwszy Autor zobowi您any jest do nades豉nia na adres Redakcji o鈍iadczenia, i wszystkie osoby wymienione jako autorzy publikacji brali czynny udzia w pracach, kt鏎ych efektem jest dana publikacja i kwalifikowani s jako posiadacze praw autorskich. Ka盥y z nich powinien bra udzia w opracowywaniu materia堯w takim stopniu, aby m鏬 posi捷 publiczn odpowiedzialno嗆 za jego tre嗆. Aby autorstwo by這 uzasadnione musi opiera si na istotnym wk豉dzie do:

  • koncepcji i zaplanowania lub analizy i interpretacji danych,
  • opracowaniu artyku逝 i jego krytycznej oceny w zakresie istotnej tre軼i intelektualnej,
  • ostatecznej aprobacie wersji, kt鏎a ma by publikowana.
Udzia polegaj帷y jedynie na zbieraniu funduszy lub zbieraniu danych (nie dotyczy prac opartych jedynie na badaniach ankietowych) nie uzasadnia autorstwa, jak r闚nie nadzorowanie grupy badaczy nie jest wystarczaj帷e do jego uznania.
W o鈍iadczeniu musi si tak瞠 znajdowa zapis o niepomini璚iu w sk豉dzie zespo逝 autorskiego nikogo, kto wni鏀 istotny wk豉d badawczy w powstanie pracy.
Redakcja mo瞠 dodatkowo zwr鏂i si do pierwszego Autora o wskazanie tego autora, kt鏎y ma najwi瘯szy udzia w publikacji (tzw. autora odpowiedzialnego) i wskazanie procentowego udzia逝 pozosta造ch autor闚 w ca這軼i pracy, a tak瞠 podania kt鏎y z autor闚 jest tw鏎c koncepcji badawczej, metodyki bada, analizy wynik闚 itd.
Je瞠li istniej cz這nkowie zespo逝 niespe軟iaj帷y warunk闚 posiadacza praw autorskich, powinni by wymienieni, za ich zgoda w punkcie "Podzi瘯owania" w formie o鈍iadczenia, kt鏎e powinno okre郵i [2]:
  • wk豉d do pracy, kt鏎y zas逝guje na uznanie, ale nie uzasadnia w陰czenia do autorstwa,
  • podzi瘯owania za pomoc techniczn,
  • podzi瘯owania za ewentualn pomoc finansow, przy czym nale篡 wymieni rodzaj pomocy,
  • je郵i badania by造 wykonywane na zlecenie to nale篡 wymieni zleceniodawc.
Dla dba這軼i o jawno嗆 finansowania, w przypadku gdy koszt publikacji NIE jest pokrywany przez pa雟twow Uczelni b康 Instytut, w kt鏎ych afiliowani s autorzy b康 jeden z autor闚, redakcja prosi pierwszego autora o nades豉nie o鈍iadczenia dok豉dnie precyzuj帷ego 廝鏚豉 finansowania publikacji.


 

© 2017 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl